Ակումբի անդամ

Ակումբի հետևորդ

Ակումբի անդամ

Մարքեթինգի հայկական ակումբի անդամ կարող են դառնալ մարդիկ, ովքեր սովորում կամ սովորել են մարքեթինգ (ինչպես նաև դրան հարակից` գովազդ, բիզնես, բրենդինգ, մենեջմենթ, ժուռնալիստիկա, սոցիոլոգիա և այլն…) մասնագիտությամբ: Մարդիկ, ովքեր աշխատել կամ աշխատում են մարքեթինգի կամ դրա հետ սերտ կապ ունեցող ոլորտներում:

Մարքեթինգի ակումբում չկան անդամավճարներ գումարի տեսքով: Գինը որը անհրաժեշտ է վճարել ակումբում հայտնվելու համար, դա ինքնակատարելագործման և պրոֆեսիոնալզիմի մեծ ձգտումն է:

Ակումբի անդամ դառնալու համար

Ակումբի հետևորդ

Մարքեթինգի հայկական ակումբի հետևորդ կարող են դառնալ բոլոր այն ամրդիկ, ովքեր սովորում կամ սովորել, աշխատում կամ աշխատել են մարքեթինգ (ինչպես նաև դրան հարակից` գովազդ, բիզնես, բրենդինգ, մենեջմենթ, ժուռնալիստիկա, սոցիոլոգիա և այլն…) մասնագիտությամբ։ Ինչպես նաև մարդիկ, ովքեր չեն հանդիսանում վերոգրյալ երկու խմբերի ներկայացուցիչներ, բայց որոշել են իրենց մասնագիտական ուղին շարունակել մարքեթինգի աշխարհում, սիրում են այս մասնագիտությունը և ուզում են հետևել մեր ակումբի գործունեությանը։

Ակումբի հետևորդ դառնալու համար